Video

Video: Bộ sưu tập Thu Đông 2013 của Versace

26.03.2013, 11:23 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Thu Đông 2013 – 2014 của Chanel

09.03.2013, 8:34 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Calvin Klein

01.02.2013, 3:41 PM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Chanel

02.01.2013, 3:44 PM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập xuân hè 2013 của Ralph Lauren

29.12.2012, 9:33 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Gucci

18.12.2012, 10:20 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Xuân Hè 2012 – 2013 của Dior

14.12.2012, 8:43 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tậpThu Đông 2012 – 2013 của Elie Saab

07.09.2012, 10:32 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Thu Đông 2012-2013 của Moschino

03.08.2012, 10:55 AM

(Nguồn: youtube.com)

Video: Bộ sưu tập Armani Junior Thu Đông 2011-2012

23.07.2012, 2:50 PM

(Nguồn: youtube.com)